Včely a snůška

Několik fotografií ze stanoviště včelstev a kočování